071-5142275 info@issoria.nl

Betaalde krachten en dagelijkse leiding

Bij de Stichting Issoria Hospice & Thuis werken zes betaalde krachten en meer dan 100 vrijwilligers. Tevens is er een vast team verpleegkundigen werkzaam vanuit thuiszorgorganisatie ActiVite. Met elkaar runnen ze het huis en zorgen ze voor de thuisbegeleiding en rouwondersteuning. De vrijwilligers en verpleegkundigen verlenen de zorg, in nauw overleg met de gast, zijn/haar naasten en diens huisarts.

De algehele leiding is in handen van de directeur, Marco van der Ploeg. Hij wordt daarbij ondersteund door de coördinatoren Elles Remmerswaal en Marie-José Ariens voor Hospice Issoria, Judith Demoed en Pauline Aalbers voor Issoria Thuis en administratief medewerker Jacoline Remmelzwaal.

V.l.n.r. Pauline Aalbers, Judith Demoed, Jacoline Remmelzwaal, Marie-José Ariëns, Elles Remmerswaal en Marco van der Ploeg.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang in de hospice. Bijvoorbeeld voor het waarborgen van de huiselijke sfeer, maar ook voor het goed laten verlopen van een complex huishouden, waar gasten en naasten zich prettig kunnen voelen. We onderscheiden verschillende soorten vrijwilligers:

  • zorgvrijwilligers
  • kookvrijwilligers
  • algemeen vrijwilligers (die onderhoudswerk doen in huis en de tuin, pr verzorgen)
  • vrijwilligers rouwondersteuning

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd mail dan naar info@issoria.nl en er wordt contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

Om een indruk te krijgen van het werk dat vrijwilligers doen, kunt u de brochure Vrijwilligers bij Hospice Issoria van A t/m Z bekijken.

Lees meer over onze vrijwilligers

Bestuurlijke inrichting

Issoria is georganiseerd in drie stichtingen:

  • Stichting Issoria Hospice & Thuis
  • Stichting Vrienden van Issoria
  • Stichting Burggravenlaan

Om juridisch-/financiële redenen is een splitsing aangebracht tussen de Stichting Hospice Issoria, waarin alle zorgactiviteiten zijn ondergebracht, de Stichting Vrienden van Issoria, waarin alle fondsenwervingsactiviteiten zijn ondergebracht en de Stichting Burggravenlaan, een stichting waarin de aankoop en het bezit van het pand Burggravenlaan zijn ondergebracht.

De besturen in de Stichting Vrienden van Issoria en Stichting Burggravenlaan worden benoemd door het bestuur van de Stichting Hospice Issoria en ook de doelstellingen van beide stichtingen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Hospice Issoria. Daarmee ligt vast dat alle activiteiten binnen deze beide stichtingen een eenheid vormen met de Stichting Hospice Issoria en dat deze activiteiten ten dienste staan van de hospice.

De Stichting Vrienden van Issoria heeft tot doel het werven, beheren en aanwenden van gelden voor  Hospice Issoria.

Het pand van Hospice Issoria is een gemeentelijk monument en valt daarmee onder het cultureel erfgoed van de gemeente Leiden. De Stichting Burggravenlaan heeft als doel het verwerven en in stand houden van dit stukje cultureel erfgoed van de gemeente Leiden dat gelegen is aan Burggravenlaan 11.

Bestuur Stichting Issoria Hospice & Thuis

De Stichting Issoria Hospice & Thuis heeft tot doel het geven van zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten en het bevorderen van de integratie van het stervensproces in het dagelijks leven.

V.l.n.r.: Esther Raats – voorzitter, Caroline Brederije – secretaris, Michiel de Jong – bestuurslid, Ageeth Ouwehand – bestuurslid, Ron Hoogenboom – penningmeester.

Doelstelling

Issoria wil in alle opzichten de best passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. In een optimale sfeer en huiselijke omgeving wordt, met hart en ziel, zorg gedragen voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Natuurlijk is er ook aandacht en zorg voor hun naasten.

Ieder mens is uniek. Ook in de laatste levensfase komt dit tot uitdrukking. Issoria wil zo veel mogelijk ruimte geven, opdat u samen met uw naasten op eigen wijze invulling kunt geven aan die laatste periode. U, als onze gast, bepaalt in hoge mate wat u wilt doen of nalaten. Wilt u praten, dan zijn wij er voor dat gesprek. Wilt u alleen zijn met uw eigen gedachten, dan respecteren we dat ook.

Er wordt ons vaak gevraagd waarom wij over gasten spreken en niet over bewoners. Ook al willen wij graag een sfeer scheppen die voelt als thuis, een hospice is niet thuis. Reeds bij binnenkomst weet men dat het een tijdelijke verblijfplaats is op weg naar het onbekende, de dood.

Ter illustratie een citaat van Henri Nouwen:

‘Gasten ontvang je gastvrij, vrij van vooroordelen en overtuigingen, los van de eigen normen en waarden. Gastvrij ontvangen vraagt om innerlijke ruimte om vervolgens met al je zintuigen te luisteren wat de wensen en behoeftes zijn van je gast.

Iemand die vol ideeën, plannen, opvattingen en overtuigingen zit, kan geen goede gastheer zijn. Hem ontbreekt de ruimte om te luisteren, alle openheid om te ontdekken welke gaven de ander bij zich heeft… Een goede gastheer is niet alleen geestelijk maar ook innerlijk arm. Wanneer wij vol vooroordelen, zorgen en jaloezie zitten, blijft er weinig ruimte voor een vreemdeling…

Gastvrijheid vraagt dus om armoede, eenvoud van geest en hart.’ 

De naam Issoria

Issoria lathonia, kleine parelmoervlinder, is een trekvlinder die onder andere in het duingebied huist. Hij dankt zijn naam aan de mooie parelmoerachtige vlekken op de onderkant van zijn achtervleugels.

De naam Issoria is niet zomaar gekozen. De vlinder staat in veel culturen symbool voor wederopstanding. Een vlinder die uit zijn cocon kruipt en naar het licht opstijgt wordt gezien als verbeelding van het sterven van de mens.

ANBI-gegevens

In het kader van de ANBI (Algemeen nut beogende instellingen)-regeling is Issoria verplicht een aantal gegevens te publiceren.

Deze staan voor de Stichting Issoria in dit document: Hospice Issoria ANBI 2021

Voor de Stichting Vrienden van Issoria staat de ANBI-informatie in: Vrienden van Issoria ANBI 2021

Voor de Stichting Burggravenlaan zijn deze ANBI-gegevens hierin te vinden: Burggravenlaan ANBI 2021

We hebben ook een meerjarenvisie: Strategisch Beleidsplan 2021-2024