Organisatie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Issoria is georganiseerd in drie stichtingen:

  • Stichting Hospice Issoria
  • Stichting Vrienden van Issoria
  • Stichting Burggravenlaan

Om juridisch-/financiële redenen hebben we een splitsing aangebracht tussen de Stichting Hospice Issoria, waarin alle zorgactiviteiten zijn ondergebracht, de Stichting Vrienden van Issoria, waarin alle fondsenwervingsactiviteiten zijn ondergebracht en de Stichting Burggravenlaan, een stichting waarin we de aankoop en het bezit van het pand Burggravenlaan hebben ondergebracht.

De besturen in de Stichting Vrienden van Issoria en Stichting Burggravenlaan worden benoemd door het bestuur van de Stichting Hospice Issoria en ook de doelstellingen van beide stichtingen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Hospice Issoria. Daarmee ligt vast dat alle activiteiten binnen deze beide stichtingen een eenheid vormen met de Stichting Hospice Issoria en dat deze activiteiten ten dienste staan van de hospice.

De Stichting Vrienden van Issoria heeft tot doel het werven, beheren en aanwenden van gelden voor  Hospice Issoria.

Het pand van Hospice Issoria is een gemeentelijk monument en valt daarmee onder het cultureel erfgoed van de gemeente Leiden. De Stichting Burggravenlaan heeft als doel het verwerven en in stand houden van dit stukje cultureel erfgoed van de gemeente Leiden dat gelegen is aan Burggravenlaan 11.