071-5142275 info@issoria.nl

Issoria Rouwondersteuning

Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan het hele leven op zijn kop zetten. Vaak is het voldoende als u steun krijgt van familie en vrienden. Maar wat als zo’n vangnet niet aanwezig is, uw netwerk onvoldoende steun kan bieden of u anderen niet wilt belasten? Dan kan het fijn zijn als er mensen zijn die weet hebben van rouw en die naar u willen luisteren zonder oordeel. Zij kunnen met u praten over de overledene, over het gemis, over wat geweest is of misschien niet geweest is.

De vrijwilligers van Issoria Rouwondersteuning bieden u een luisterend oor, steunen u bij praktische zaken en helpen structuur te brengen in de stroom van vragen en gedachten. U kunt bij ons terecht voor individuele gesprekken én voor ontmoetingsgroepen, waarbij u samen met lotgenoten op weg gaat.

Individuele rouwondersteuning
Een van de vrijwilligers van Issoria Rouwondersteuning komt bij u thuis. Samen bepaalt u de invulling van de ontmoeting. U kunt denken aan gesprekken over hoe u het verlies en de gevolgen daarvan beleeft, over hoe naast het gemis het leven weer de moeite waard kan worden. Ook een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Het aantal bezoeken is afhankelijk van uw situatie.

Ontmoetingsgroepen
Met lotgenoten gaat u, onder deskundige begeleiding, in acht bijeenkomsten samen op weg; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er herkenning zijn in elkaars verhalen. Op verschillende manieren staan we stil bij ieders verlies en de invloed op het dagelijkse bestaan. De groep bestaat uit maximaal zes deelnemers.

Er zijn groepen
– Voor mensen die hun partner hebben verloren​ (Flyer ontmoetingsgroep partnerverlies najaar 2023).
– Voor jongvolwassenen (18 – 35 jaar) met verlies (2023 04 25 Flyer ontmoetingsgroep jv najaar 2023). 

Nabestaandencafé
Issoria is een van de organisatoren van het nabestaandencafé, een plek waar u lotgenoten kunt ontmoeten. Tijdens elke bijeenkomst wordt onder begeleiding een thema besproken, waarna er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Het café vindt eens in de zes weken plaats op zondagmiddag (14.30 – 16.00 uur).

Voor meer informatie, locatie en programma: www.nabestaandencafeleiden.nl.

‘Zonder rouw was er geen liefde. Zonder verdriet geen vreugde, zonder wanhoop geen hoop, zonder kwetsbaarheid geen kracht, zonder gebrokenheid geen heling.’

Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie

Voor wie is rouwondersteuning?
Iedereen in de regio Leiden en omstreken is welkom. Het maakt niet uit of uw naaste wel of niet te gast is geweest bij het hospice of thuisondersteuning heeft gehad.

Kosten rouwondersteuning
Individuele rouwondersteuning is gratis; voor de ontmoetingsgroep vragen wij een kleine bijdrage.

Aanmelden
Een telefoontje naar Issoria is genoeg. Elles Remmerswaal of Pauline Aalbers maken dan met u een afspraak om samen te bekijken welke ondersteuning voor u het meest passend is.

Boek ‘Leven in het zicht van de dood’
Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat de wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien, en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? En hoe kun je als zorgverlener deze mensen en hun familie in het zicht van de dood bijstaan? In het boek ‘Leven in het zicht van de dood’ delen mensen die gaan overlijden, mensen om hen heen en vrijwilligers die bij deze laatste fase betrokken zijn hun ervaringsverhalen.

Jacinta van Harteveld
Opgeleid als verpleegkundige en verplegingswetenschapper werkte Jacinta van Harteveld als onderzoeker, leidinggevende en docent in de zorg. Ongeveer tien jaar was zij als coördinator werkzaam bij Hospice Issoria. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij het nabestaandencafé. Daarnaast geeft ze workshops, trainingen, lezingen en gastlessen op het gebied van palliatieve zorg en rouw.

‘Leven in het zicht van de dood’ is voor € 24,99 te koop bij Issoria. Bestellen kan via info@issoria.nl. Wilt u het boek per post ontvangen? Maakt u dan € 29,03 (€ 24,99 + € 4,04 verzendkosten) over op rekeningnummer NL70 RABO 03959.34.559 t.n.v. Hospice Issoria Leiden, o.v.v. boek en uw naam en het verzendadres in Nederland.