Rouwondersteuning

Veel mensen redden het om na het verlies van een dierbare het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Vaak met steun van familie en vrienden. Er zijn echter situaties waarin dit netwerk ontbreekt of onvoldoende ondersteuning kan geven. In die situaties kan het prettig zijn om te praten met een vrijwilliger of met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Over de overledene, het gemis, over wat geweest en misschien niet geweest is. Over hoe alles in je leven zo veranderd is na het verlies.

Reden voor Issoria om rouwondersteuning aan te bieden. Belangrijke elementen in de ondersteuning zijn:

 • Er gewoon zijn. Niet meer, niet minder. Dichtbij of wat meer op de achtergrond. Luisteren, praktische zaken regelen, misschien wat structuur brengen in de stroom van vragen en gedachten. Samen lichtpuntjes zien te vinden; desgewenst mee zoeken hoe het leven weer de moeite waard kan worden.
 • Het op eigen wijze benaderen van ieder mens. We gaan niet zeggen wat het beste is. Net zo min is te bepalen, hoeveel en hoe lang iemand mag of moet rouwen. Rouwen is zo persoonlijk. Daar is geen maatstaf voor.

Een aantal keren per jaar starten we in samenwerking met Humanitas twee soorten ontmoetingsgroepen:

 • Voor mensen die hun partner verloren hebben
 • Voor jongvolwassenen met verlies
 • Op onze Facebookpagina publiceren we de actuele startdata van deze ontmoetingsgroepen.
 • Bij organisatie, Archief, algemene gegevens vindt u een gezamenlijke privacyverklaring.

Welke ondersteuning bieden we?

De werkgroep rouwondersteuning bestaat uit vrijwilligers met de nodige ervaring en opleiding op het gebied van rouwondersteuning. Daarnaast brengen ze natuurlijk hun eigen levenservaring in, die heel waardevol kan zijn bij de begeleiding. De werkgroep staat onder leiding van Jacinta van Harteveld. Zij is professioneel begeleider bij Rouw en Verlies.

De rouwondersteuning vanuit Issoria kent verschillende vormen:

 • Individuele ondersteuning
 • Lotgenotengroep
 • Voorlichting en advies
 • Uitdragen van kennis en ervaring

Een aantal keren per jaar starten twee soorten ontmoetingsgroepen:

 • Voor mensen die hun partner verloren hebben
 • Voor jongvolwassenen met verlies

Op onze Facebookpagina publiceren we de actuele startdata van deze ontmoetingsgroepen.

Voor wie is rouwondersteuning bedoeld?

De rouwondersteuning vanuit Issoria is voor iedereen die een dierbare verloren heeft door de dood. Het maakt niet uit of uw dierbare in Issoria of elders is overleden.

Wat kost het?

Aan de individuele rouwondersteuning zijn geen ‘verplichte’ kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld. Hiervan bekostigen wij de scholing van onze werkgroep rouw.

Voor deelname aan de lotgenotengroep wordt een kleine vergoeding gevraagd om de kosten van koffie en thee, huur van de ruimte en het gebruik van materialen te dekken.

Hoe meldt u zich aan?

De kortste weg is om te bellen of mailen met Issoria met het verzoek om een afspraak met de coördinator rouwondersteuning. Zij zal met u kijken wat uw wensen en behoeften zijn en of wij daarin vanuit de werkgroep rouw iets kunnen betekenen

Nabestaandencafé

Het Nabestaandencafé zijn themabijeenkomsten voor mensen die een naaste hebben verloren. Ze worden georganiseerd in samenwerking met Radius, Humanitas Rijnland, GGZ Rivierlanden en Begraafplaats Rhijnhof. Ze vinden om de zes weken plaats op zondagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in het gebouw van Monuta, Gitstraat 1 (let op dit is gewijzigde locatie vanwege de Corona-crisis).
Check de folder Nabestaandencafé 2020 voor de datums voor de rest van het jaar.