071-5142275 info@issoria.nl

Issoria Hospice

Hospice Issoria is een huis voor mensen die verwachten binnen korte tijd te overlijden. Een huis met liefde en aandacht voor de kwaliteit van het leven. In het hospice is de verzorging afgestemd op uw wensen en behoeften, waarbij de zorg voor lichaam en geest even belangrijk zijn. Het is een plek waarvan we hopen dat u er ‘gewoon uzelf’ kunt zijn en waar u zich veilig en geborgen kunt voelen. Er is veel mogelijk en alles is bespreekbaar. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Ons huis

Hospice Issoria is gevestigd in een sfeervol monumentenpand dicht bij het centrum van Leiden. Vanuit het huis kijkt u uit op een grote tuin. Er zijn zeven gastenkamers met eigen sanitaire voorzieningen, een huiskamer en een stilteruimte waar alle gasten en hun naasten gebruik van kunnen maken. Het huis beschikt over een lift en is aangepast en ingericht naar de moderne eisen van verpleging en verzorging.

Een thuis

Wij vinden het belangrijk dat u zich tijdens uw verblijf in ons hospice thuis voelt. U kunt uw kamer naar wens inrichten en aankleden met persoonlijke spulletjes. Het is fijn om ook in het hospice uw familie en vrienden om u heen te hebben. Om te praten, herinneringen te delen of om gewoon samen te zijn. In Issoria kunt u hen ontvangen, zo veel en zo vaak u wilt. Er is een logeerkamer voor uw naasten, maar het is ook mogelijk dat uw dierbare bij u op de kamer slaapt.

In de keuken wordt dagelijks vers gekookt. Uw naaste kan er desgewenst iets voor u maken en is van harte welkom om met u mee te eten.

Issoria hanteert een niet-rokenbeleid. Dit betekent dat er in de kamers niet gerookt mag worden, noch door de gasten en bezoekers, noch door medewerkers en vrijwilligers. Alleen gasten mogen roken, op het terras en het balkon bij de eigen kamer.

Uw verzorging

 

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn van groot belang in ons hospice. Zij nemen de meeste dagelijkse werkzaamheden voor hun rekening, helpen u bij de verzorging en scheppen een sfeer waarin u zich op uw gemak kunt voelen. Voor vragen kunt u bij hen terecht; of het nu om een praatje gaat, een wandeling, een boodschap of een afspraak met bijvoorbeeld de kapper.

Uiteraard kunt u de dingen blijven doen, die u graag zelf wilt doen. Ook uw naasten kunnen een rol in de zorg en ondersteuning aan u blijven vervullen. Coördinatoren en medewerkers zullen daarover op verschillende momenten met u overleggen.

Verpleegkundigen

Een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen van ActiVite neemt in nauw overleg met u en/of uw naaste(n) de benodigde verpleegkundige zorg op zich. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige in het hospice aanwezig.

Huisarts

Vanuit de gedachte dat alles zoveel mogelijk doorgaat zoals u thuis gewend bent, houdt u in het hospice uw eigen huisarts. Mocht dit niet lukken, bijvoorbeeld omdat de huisarts te ver weg woont, dan zorgen wij voor een vervangend huisarts.

Overige zorg en begeleiding

Mocht u in de thuissituatie al contact hebben met een professionele hulpverlener (bijv. psycholoog, fysiotherapeut, geestelijke) dan is deze vanzelfsprekend ook welkom. Het hospice heeft zelf ook contacten met professionele hulpverleners. Mocht blijken dat u behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning, dan zoeken we met u mee naar een geschikte vorm, inhoud en persoon.

Na het overlijden

Wanneer uw naaste in Issoria overlijdt kunt u in alle rust afscheid nemen. Als u dat wenst verzorgen wij uw dierbare, al dan niet in uw aanwezigheid of met uw hulp. In overleg bestaat de mogelijkheid dat uw naaste nog een dag in de eigen kamer blijft. U bent dan in de gelegenheid bij uw dierbare te zijn wanneer u dat wilt.

Nagesprek

Zes tot acht weken na het overlijden nemen de coördinatoren contact op met uw naaste(n) voor een nagesprek. In dat gesprek horen wij graag hoe het met hen is. Verder staan wij stil bij uw verblijf in het hospice, hoe zij de zorg in de thuissituatie ervaren hebben, of er vragen zijn blijven liggen of opgekomen in de loop der tijd en wat de punten zijn waarop wij onze zorg kunnen verbeteren.

Herdenkingsbijeenkomst

Een paar maal per jaar organiseren we een herdenkingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst staan we met familie en vrienden stil bij de gasten die in een bepaalde periode zorg hebben ontvangen in het hospice of in de thuissituatie.

Voor wie is Issoria Hospice & Thuis?

Iedereen die verwacht te overlijden op korte termijn kan een zorgaanvraag indienen bij Issoria Hospice & Thuis. We bieden de gewenste ondersteuning, thuis of in het hospice, aan allen die een beroep op ons doen, ongeacht overtuiging, achtergrond, leeftijd, godsdienst of financiële situatie.

Kosten Issoria Hospice

De meeste kosten voor verpleging en behandeling worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat u al een WLZ-indicatie heeft; dan betaalt u voor verpleging een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.
Daarnaast zijn er nog de verblijfskosten voor wonen, eten, kleding wassen, telefoon e.d. Voor deze dagelijkse kosten vragen we een eigen bijdrage. De aanvullende ziektekostenverzekering vergoedt in veel gevallen (een deel van) deze bijdrage.
Mochten uw eigen inkomsten ontoereikend zijn om de eigen bijdrage volledig te betalen, dan zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Aanmelden

Een telefoontje naar Issoria is genoeg. Afhankelijk van de mogelijkheid tot opname komt een coördinator van Issoria bij u op bezoek of wordt u op de wachtlijst geplaatst. In overleg met de cliënt, familie en hulpverleners bepalen wij vervolgens welke hulp het best ingezet kan worden. Issoria is telefonisch bereikbaar via 071-5142275.

STEUN ONS