071-5142275 info@issoria.nl

Hospice

Hospice Issoria is een woonhuis voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Een huis met liefde en aandacht voor de kwaliteit van het leven. In Issoria is de verzorging afgestemd op uw wensen en behoeften, waarbij de zorg voor lichaam en geest even belangrijk zijn. Het is een plek waarvan we hopen dat u er ‘gewoon uzelf’ kunt zijn en waar u zich veilig en geborgen kunt voelen. Er is veel mogelijk en alles is bespreekbaar.

Hospice Issoria is gevestigd in een sfeervol monumentenpand dicht bij het centrum van Leiden. Vanuit het huis kijkt u uit op een grote tuin. Er zijn zeven gastenkamers met eigen sanitaire voorzieningen, een lift, een huiskamer en een stilteruimte. U kunt uw eigen kamer naar wens aankleden met persoonlijke spulletjes. In de keuken wordt vers gekookt. Ook uw naaste kan er desgewenst iets voor u maken. Het huis is aangepast en ingericht naar de moderne eisen van verpleging en verzorging.

Het is fijn om ook in de hospice uw familie en vrienden om u heen te hebben. Om te praten, herinneringen te delen of om gewoon samen te zijn. In Issoria kunt u hen ontvangen, zo veel en zo vaak u wilt. Er is een logeerkamer voor uw naasten, maar het is ook mogelijk dat uw dierbare bij u op de kamer slaapt.

Issoria hanteert een niet-roken beleid. Dit betekent dat er in de kamers niet gerookt mag worden, noch door de gasten en bezoekers, noch door de medewerkers en vrijwilligers. Roken is alleen toegestaan door de gast op het terras en het balkon bij de eigen kamer. Het bezoek mag in het hospice niet roken.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn van groot belang in de hospice. Zij nemen de meeste dagelijkse werkzaamheden voor hun rekening. Zij helpen u bij de verzorging en proberen een sfeer te scheppen waarin u zich op uw gemak kunt voelen. Als u ergens behoefte aan heeft, kunt u dat aan de vrijwilligers kenbaar maken. Dat mag van alles zijn. Van een praatje, een wandeling tot het doen van een boodschap.

Uiteraard kunt u de dingen die u graag zelf wilt doen, zelf blijven doen. Ook uw naasten kunnen een rol in de zorg en ondersteuning aan u blijven vervullen. Coördinatoren en medewerkers zullen daarover op verschillende momenten met u in gesprek gaan.

Voor wie is een hospice?

Hospice Issoria is er voor iedereen die op korte termijn verwacht te overlijden. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Wel is het zo dat u om bij ons te verblijven een indicatie van uw huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Deze wordt afgeven als men inschat dat uw levensverwachting rond de drie maanden of korter is.

Respijtzorg

Om mantelzorgers te ontlasten bieden we, indien mogelijk, ook ‘respijtzorg’. Iemand die heel ernstig ziek is kan dan tijdelijk bij Issoria komen om de thuissituatie te ontlasten.

Welke zorg bieden we?

In Hospice Issoria staat een hecht team van vrijwilligers en professionals dagelijks voor u klaar.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn van groot belang in de hospice. Zij nemen de meeste dagelijkse werkzaamheden voor hun rekening. Zij helpen u bij de verzorging en proberen een sfeer te scheppen waarin u zich op uw gemak kunt voelen. Als u ergens behoefte aan heeft, kunt u dat aan de vrijwilligers kenbaar maken. Dat mag van alles zijn. Van een praatje, een wandeling tot het doen van een boodschap.

Uiteraard kunt u de dingen die u graag zelf wilt doen, zelf blijven doen. Ook uw naasten kunnen een rol in de zorg en ondersteuning aan u blijven vervullen. Coördinatoren en medewerkers zullen daarover op verschillende momenten met u in gesprek gaan.

Verpleegkundigen

Een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen van ActiVite neemt in nauw overleg met u en/of uw naasten en voor zover u dat wilt, de benodigde verpleegkundige zorg op zich. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige in Issoria aanwezig.

Huisarts

Vanuit de gedachte dat alles zoveel mogelijk doorgaat zoals u thuis gewend bent, houdt u in Issoria uw eigen huisarts. Als dit niet lukt, bijvoorbeeld omdat de huisarts te ver weg woont, dan kan Issoria voor een vervangend huisarts zorgen.

Overige zorg en begeleiding

Mocht u in de thuissituatie al contact hebben met een professionele hulpverlener (psycholoog, maatschappelijk werkende, pastor, dominee, fysiotherapeut, kunstzinnig therapeut) dan is deze vanzelfsprekend ook welkom in Issoria. De hospice heeft zelf ook contacten met professionele hulpverleners. Zo is er een geestelijk verzorger die voor iedereen beschikbaar is. Mocht blijken dat u behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning, dan zoeken we met u mee naar een geschikte vorm, inhoud en persoon.

Interdisciplinair werken

Eens in de twee weken is er een gastenoverleg, waarbij verschillende medewerkers van de Hospice, een geestelijk verzorger en een arts van het consultatieteam palliatieve zorg Hollands Midden aanwezig zijn. Uw eigen huisarts wordt ook voor dit overleg uitgenodigd.

Coördinatoren

De algehele leiding van de hospice is in handen van de coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhouden gedurende uw verblijf in Issoria contact met u en uw naasten. Uw eerste kennismaking met Issoria zal met een van hen zijn.

Na het overlijden

Wanneer uw naaste in Issoria overlijdt, kunt u in alle rust afscheid nemen. Als u dat wenst verzorgen wij, al dan niet in uw aanwezigheid of met uw hulp, uw dierbare. In overleg bestaat de mogelijkheid dat uw naaste nog een dag of twee in de eigen kamer blijft. U bent dan in de gelegenheid bij uw dierbare te zijn wanneer u dat wilt. Als het op prijs gesteld wordt komt één van de coördinatoren naar de uitvaart.

Nagesprek

Zes tot acht weken na het overlijden nodigen de coördinatoren uw naaste(n) uit voor een nagesprek. In dat gesprek horen wij graag hoe het met hen is. Verder staan wij stil bij uw verblijf in Issoria, hoe zij die periode ervaren hebben, of er vragen zijn blijven liggen of opgekomen in de loop der tijd en wat de punten zijn waarop wij onze zorg kunnen verbeteren.

Herdenkingsbijeenkomst

Een paar maal per jaar organiseren we een herdenkingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst staan we met familie en vrienden stil bij de gasten die in een bepaalde periode in Hospice Issoria overleden zijn. Meer hierover kunt u lezen in het Issoria Magazine Najaar 2011.

Wat kost het?

Op de Burggravenlaan zijn de voorzieningen van een hoog niveau. Alle gasten hebben een eigen woonvertrek met badkamer en kunnen gebruik maken van diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. De kwaliteit van de zorg is persoonlijk en hoog. Uw naasten worden gastvrij ontvangen. Elke dag worden er maaltijden vers gekookt door een kookvrijwilliger die de maaltijden afstemt op uw wensen. U kunt samen met uw naasten op uw eigen kamer eten en zelfs slapen.

De overheid vergoedt een deel van de kosten van dit voorzieningenniveau. Daarom vragen we van onze gasten een eigen bijdrage voor hun verblijf.

De vergoeding van de overheid en de eigen bijdrage van de gasten tezamen dekken de kosten echter niet. Het resterende jaarlijkse tekort, ongeveer € 150.000,00 wordt aangevuld door giften, donaties en een bijdrage van de Vrienden van Issoria.

Tarief

Ons tarief bedraagt per dag € 50,00. Als een gast dit bedrag onoverkomelijk vindt kijkt de coördinator samen met hem of haar naar een oplossing. Ons uitgangspunt is dat een verblijf in Issoria voor iedereen mogelijk moet zijn.

Voor een aantal voorzieningen waar niet iedereen gebruik van maakt, zoals bijvoorbeeld een telefoonaansluiting van Issoria of het wassen van de persoonlijke kleding, wordt aanvullend een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. De coördinator zal u bij de eerste kennismaking hierover informeren.

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u meer informatie of u aanmelden, neemt u dan contact op met een van onze coördinatoren. Zij kunnen uw vragen over de hospice beantwoorden. Wanneer u dat wilt kunnen u en/of uw naasten in Issoria komen kijken. De coördinator kan ook bij u thuis of in het ziekenhuis komen. In overleg neemt hij of zij contact op met uw huisarts of met de behandelend specialist over de benodigde indicatie.

Kort voor uw komst naar Issoria heeft de coördinator graag een kennismakingsgesprek met u. Wie er verder bij dit gesprek aanwezig zijn, mag u zelf bepalen. Zij zullen u wat meer over Issoria vertellen, inventariseren welke zorg en hulpmiddelen u nodig heeft en wat uw wensen en behoeften zijn. Wilt u bijvoorbeeld zoveel mogelijk met rust gelaten worden in de hospice of heeft u juist behoefte aan contact? Wat zijn uw wensen ten aanzien van bezoek. Wat vindt u lekker om te eten of waar heeft u juist helemaal geen trek meer in? Ook staan zij stil bij wat het voor u en uw naasten betekent dat u zo ernstig ziek bent en of er dingen zijn waarvoor u bang bent, zoals bijvoorbeeld benauwdheid of pijn.

Mocht u niet direct in Hospice Issoria terecht kunnen, dan komt u op een wachtlijst. Indien gewenst kan ter overbrugging ondersteuning vanuit Issoria Thuis geboden worden.