071-5142275 info@issoria.nl

Vacatures

Issoria Hospice & Thuis biedt ondersteuning aan mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Psychische, sociale en spirituele zorg tellen hierbij evenzeer mee als de lichamelijke verzorging. Issoria biedt zoveel mogelijk ruimte, opdat ieder mens op eigen manier invulling kan geven aan de laatste fase van het leven.  Dit doen wij zowel binnen ons hospice aan de Burggravenlaan in Leiden als in de thuissituatie. Binnen Issoria Thuis zijn ruim twintig vrijwilligers actief. In het hospice zijn ruim honderd vrijwilligers actief. Daarnaast werkt er een team vaste verpleegkundigen. Zij zijn gedetacheerd vanuit thuiszorgorganisatie ActiVite.

Wij zijn op zoek naar:

Coördinator met aandachtsgebied Issoria Thuis

16 uur per week

Je voert intake gesprekken in het ziekenhuis of bij de zorgvrager thuis. Tijdens de zorg thuis ben je aanspreekpunt voor zowel de cliënt als zijn naasten. Je voert nazorggesprekken en bent nauw betrokken bij de organisatie van de halfjaarlijkse herdenkingsdiensten van Issoria Hospice & Thuis.

Je geeft operationeel leiding, ondersteuning en begeleiding aan de vrijwilligers van Issoria Thuis. Hierbij werk je nauw samen met de collega-coördinatoren en de directeur van Issoria Hospice & Thuis. Je fungeert als een klankbord, onder andere op het gebied van inhoudelijke beleidszaken.

Naamsbekendheid vergroten van Issoria Thuis bij wijkteams, transferbureaus en andere verwijzers maakt een belangrijk onderdeel uit van je werkzaamheden. De werkzaamheden verricht je in nauwe samenwerking met de andere coördinator van Issoria Thuis. Je verzorgt zo nodig ook ondersteunende coördinatietaken voor het hospice en denkt mee over beleidszaken op het gebied van de palliatieve zorg. Je participeert actief in het brede scholingsaanbod van Issoria en functioneert als voorzitter van diverse werkgroepen binnen de organisatie. Ook geef je gastlessen op beroepsleidingen om de bekend van de palliatief terminale zorg (thuis) te vergroten.

Bereikbaarheidsdienst en oproepbaarheid buiten kantooruren maken deel uit van je werk. Evenals de onderlinge waarneming van de collega-coördinatoren.

Je hebt bij voorkeur een zorgachtergrond (niveau 3 of hoger). Je beschikt over aantoonbare ervaring in de palliatieve terminale zorg en in het werken met vrijwilligers. Ervaring met deskundigheidsbevordering en het geven van rouwondersteuning zijn een pré. Je bent empathisch en sociaal vaardig. Zelfstandigheid, daadkracht, geduld en creativiteit zijn voor jou vertrouwde begrippen.

Informatie en sollicitatie
Salariëring zal plaatsvinden volgens de CAO-VVT schaal 55
Verdere informatie over de vacature kun je opvragen via 071 5142275.
Je kunt hiervoor vragen naar Marieke Zebregs, directeur Issoria Hospice & Thuis.

Brieven kun je sturen of mailen vóór 29 augustus naar:

Sollicitatiecommissie Issoria Hospice & Thuis,
t.a.v. M. van der Ploeg,
Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden, info@issoria.nl