071-5142275 info@issoria.nl

Issoria Thuis

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen, in hun vertrouwde omgeving. Dit is een intense periode, waarin de zorg zwaar kan zijn. In dat geval kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van Issoria Thuis. Zij zijn inzetbaar voor waak- en aanwezigheidsdiensten en hulp bij lichte persoonlijke verzorging. Door de aanwezigheid van de vrijwilliger krijgt de partner of een andere mantelzorger de gelegenheid rust te nemen of bijvoorbeeld een boodschap te doen. Vrijwilligers kunnen worden ingezet tussen 7.00 uur en 23.00 uur, verdeeld in dagdelen. Uw wensen zijn uitgangspunt van onze inzet en ondersteuning. De vrijwilligers zijn er niet voor medische of huishoudelijke taken.

​Van Issoria Thuis naar Issoria Hospice

Wanneer u of uw naaste zich inschrijft voor verblijf in het hospice kunt u vaak op korte termijn terecht. In geval van een wachtlijst kunnen onze vrijwilligers van Issoria Thuis u en uw naasten ondersteuning bieden in de thuissituatie tot uw verhuizing naar het hospice.

Voor wie is Issoria Hospice & Thuis?

Iedereen die verwacht op korte termijn te overlijden kan een zorgaanvraag indienen bij Issoria Hospice & Thuis. We bieden de gewenste ondersteuning, thuis of in het hospice, aan allen die een beroep op ons doen, ongeacht overtuiging, achtergrond, leeftijd, godsdienst of financiële situatie.

​Kosten Issoria Thuis

Aan de zorgverlening in de thuissituatie zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Een telefoontje naar Issoria is genoeg. Een coördinator van Issoria komt op bezoek en bespreekt de wensen en mogelijkheden. In overleg met u, uw naasten en hulpverleners bepalen wij samen welke hulp het beste aansluit. Issoria is telefonisch bereikbaar via 071-5142275.

STEUN ONS