071-5142275 info@issoria.nl

Issoria Thuis

Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis te overlijden. Maar we hebben gemerkt dat de zorg in de laatste levensfase heel zwaar kan zijn. Zo zwaar dat mensen zich bij de hospice aanmelden, terwijl ze diep in hun hart liever (nog langer) thuis zouden willen blijven.

Issoria Thuis kan u en uw naaste op zo’n moment met raad en daad bijstaan. Door u ondersteuning in de thuissituatie te bieden, aanvullend op de reguliere zorg, streven we ernaar dat u tot het einde thuis kunt blijven of dat de periode totdat er plaats is in de hospice goed overbrugd kan worden.

Welke ondersteuning bieden we?

De ondersteuning van Issoria Thuis wordt geboden door medewerkers en vrijwilligers van Issoria. Indien nodig kunnen zij een beroep doen op verpleegkundigen en een arts die gespecialiseerd zijn in oncologische en palliatieve zorg. De meerwaarde van het team wordt bepaald door ondersteuning op maat, flexibiliteit, kleinschaligheid, goede communicatie, 24-uurs bereikbaarheid en een grote mate van expertise opgedaan in de dagelijkse zorg voor mensen die gaan sterven en hun naasten.

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij u een luisterend oor bieden. Want het een hele kunst om zonder oordeel te luisteren; om de vraag achter de vraag te horen. Verder kunnen we informatie/advies geven over en ondersteuning bij:

  • Hoe om te gaan met symptomen zoals bijvoorbeeld pijn, braken, benauwdheid en obstipatie.
  • Hoe al die emoties te hanteren die loskomen wanneer de dood dichterbij komt.
  • Wat de naderende dood met u persoonlijk en in de relationele sfeer kan doen.
  • Het organiseren van professionele zorg.
  • Inzet van vrijwilligers van Issoria team Thuis. Zij zijn in de gelegenheid om u en uw naasten tijd, aandacht en ondersteuning te geven.
  • 24-uurs bereikbaarheid. Vaak dienen zich juist buiten kantooruren problemen aan. Het is fijn wanneer er op zulke momenten iemand bereikbaar is die van uw situatie weet en u verder kan helpen.
  • Consultatie: voor de zorgverleners die bij u thuis komen, bestaat de mogelijkheid op professioneel gebied advies te vragen aan het team van Issoria Thuis.

Het team van Issoria Thuis houdt contact met uw eigen huisarts en de Thuiszorg.

Wat kost Issoria Thuis?

Er zijn geen kosten verbonden aan Issoria Thuis. Een vrijwillige bijdrage aan de stichting Vrienden van Issoria wordt zeer op prijs gesteld. Het rekeningnummer van de Vrienden van Issoria is NL75ABNA0892838426

Hoe meldt u zich aan?

Een telefoontje naar het centrale telefoonnummer van Issoria is voldoende. Wij komen bij voorkeur bij u thuis om met u en/of uw naaste kennis te maken. Samen stelt u vast wat uw behoeften zijn en welk aanbod daar het beste bij past.

Voor wie is Issoria Thuis?

Issoria Thuis is er voor iedereen die niet meer beter kan worden en op korte termijn verwacht te overlijden ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

U kunt gebruik maken van Issoria Thuis wanneer u woont in Leiden of één van de randgemeenten.

Zorgverleners, zoals huisarts, verpleegkundige en/of verzorgende, kunnen bij het team van Issoria Thuis consultatie aanvragen.