071-5142275 info@issoria.nl

STEUN ONS

Op de Burggravenlaan zijn de voorzieningen van een hoog niveau. Alle gasten hebben een eigen kamer met badkamer en kunnen gebruik maken van diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. De kwaliteit van de zorg is persoonlijk en hoog. Uw naasten krijgen een gastvrije ontvangst. Een kookvrijwilligers bereidt elke dag vers gekookte maaltijden, afgestemd op uw wensen. U kunt samen met uw naasten op uw eigen kamer eten. Het is mogelijk dat iemand op uw kamer blijft slapen.

De overheid vergoedt een deel van de kosten van dit voorzieningenniveau. Daarom vragen we van onze gasten een eigen bijdrage voor hun verblijf. De vergoeding van de overheid en de eigen bijdrage van de gasten tezamen dekken de kosten echter niet. Het resterende jaarlijkse tekort, ongeveer € 150.000,= wordt aangevuld door giften, donaties en een bijdrage van de Vrienden van Issoria.

DE VRIENDEN VAN ISSORIA

De Stichting Issoria Hospice & Thuis komt jaarlijks geld tekort. De subsidie van het ministerie en de individuele bijdragen van onze gasten zijn niet kostendekkend. De Stichting Vrienden van Issoria ondersteunt Issoria Hospice & Thuis financieel en werft daartoe aanvullende inkomsten. De Stichting Vrienden van Issoria ontwikkelt acties, zoals de Aspergelunch, de Slag om Leiden en het Singelpark Diner en ondersteunt acties die anderen organiseren. Bekijk hier de website van de Vrienden van Issoria en volg de Vrienden van Issoria via Facebook.

STEUN ONS MET EEN TIKKIE

De snelste manier om ons te steunen is door middel van een Tikkie. Scan de code of ga naar https://bit.ly/steunissoria2023

Beschikt u niet over een mobiele telefoon om de QR-code te scannen, dan kunt u een eenmalige gift ook zelf overmaken naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Van Issoria, Leiden: NL75ABNA0892838426.

Het bestuur

ROBERT JAN STOOP, VOORZITTER

Robert Jan is in het dagelijks leven advocaat en partner bij TeekensKarstens advocaten en notarissen met vestigingen in Leiden, Amsterdam en Alphen aan den Rijn. Meer over Robert Jan

JEROEN BLÜM, SECRETARIS

Jeroen is Managing Director van BIX Fund Management. BIX is actief (kookfornuizen, waterreiniging) in de sub-Sahara regio in Afrika. Meer over Jeroen

RON HOGENBOOM, PENNINGMEESTER

Ron is accountant bij Grant Thorton Nederland, een groot onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met negen vestigingen in Nederland. Meer over Ron

THIJS HEMMES

Thijs is mede-oprichter en directeur van HBK, een belastingadvies- en accountantskantoor in Leiden. Meer over Thijs

WOUTER LABRUYERE

Wouter Labruyere helpt bedrijven op het gebied van digitale strategie, content management & marketing, SEO, SEA en affiliate marketing. Meer over Wouter

Word donateur

Print het formulier ja, ik word donateur uit en vul het in. Geef er s.v.p op aan of u ons machtigt voor een incasso of dat u uw gift zelf aan ons overmaakt. En geef ook aan of uw donatie éénmalig is of jaarlijks. We verzoeken u het ingevulde en ondertekende formulier te sturen aan de Stichting Vrienden van Issoria.
Als u in één jaar meer schenkt aan goede doelen dan 1% van uw (drempel)inkomen, dan heeft u voor het bedrag boven die 1% recht op belastingaftrek. Op de website van de Belastingdienst kunt u de precieze voorwaarden hiervoor vinden onder de ingang ‘Hoeveel aftrek krijgt u?’.

Tussentijdse wijzigingen doorgeven

Bent u donateur en verandert u van bank of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen, dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan de Stichting Vrienden van Issoria. Voor het doorgeven van een adreswijziging volstaat een e-mail.

GEEF EEN PERIODIEKE SCHENKING

Met de lijfrente- of periodieke schenking verbindt u zich ten minste vijf jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor Issoria. U verkrijgt belastingvoordeel en voor ons zijn periodieke schenkingen heel belangrijk met het oog op de continuïteit van de zorg aan de gasten van Issoria.

HOE WERKT HET?

Doordat de periodieke schenking wordt vastgelegd in een tweezijdige schenkingsovereenkomst stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting.

Tot voor kort werd een notariële akte vereist voor dit soort lijfrente- of periodieke schenkingen, tegenwoordig echter niet meer. Het invullen en ondertekenen van deze schenkingsovereenkomst is voldoende. Print dit formulier, vul het in, onderteken en stuur het op naar de Stichting Vrienden van Issoria. Wij vullen het formulier dan verder aan met onze gegevens en u krijgt het gecompleteerde origineel van ons retour voor uw eigen administratie.

Meer informatie over uw belastingvoordeel, de voorwaarden en de schenkingsovereenkomst is te vinden op de website van de Belastingdienst onder de ingang ‘Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften’.

TESTAMENTAIR SCHENKEN

U kunt Issoria opnemen als begunstigde in uw testament. Issoria krijgt dan na uw overlijden (een deel van) van uw erfenis. Ook kunt u bij uw overlijden een vast bedrag of een bepaald goed nalaten aan de Stichting Vrienden van Issoria, dit heet een legaat. Om uw wens vast te laten leggen in uw testament moet u wel naar uw notaris.
Omdat de Stichting Vrienden van Issoria is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij over dit soort schenkingen geen schenkingsrecht te betalen. Stel niet uit, regel het nu! Wij stellen uw schenking zeer op prijs.

Voor meer informatie en/of hulp bij schenken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Vrienden van Issoria, 071-514 22 75.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Vrienden van Issoria Hospice & Thuis
Burggravenlaan 11
2313 HM Leiden
W       www.issoria.nl
M       vriendenvanissoria@gmail.com
T        071-514 22 75

BANKGEGEVENS

Stichting Vrienden van Issoria, Leiden
Bankrekening NL75ABNA0892838426
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV

Volg nieuws en acties van de Vrienden van Issoria via Facebook en Twitter.