071-5142275 info@issoria.nl

Nieuws

Op 1 september werd een interview met Marco van der Ploeg, de nieuwe directeur van Issoria Hospice & Thuis, in het Leidsch Dagblad geplaatst.

Lees meer.

Issoria Hospice & Thuis heeft een nieuwe directeur!

Met plezier kan het bestuur mededelen dat, per 1 september 2022, Marco van der Ploeg start als directeur van Issoria Hospice & Thuis. Na het doorlopen van een zorgvuldig selectieproces hebben delegaties, vrijwilligers, verpleegkundigen en bestuur, Marco leren kennen als een professional die met het hart op de goede plek Issoria Hospice & Thuis verder gaat brengen. Een verbinder die het belang van samenwerking in de bijzondere werkomgeving zowel binnen het hospice en thuis begrijpt.

Marco van der Ploeg;
Een terminaal mens is vaak extra gevoelig voor sfeer en emotie. Het is dan ook onze taak om een passende sfeer en juiste emotie voor en rondom de stervenden te creëren. Dit kunnen wij alleen doen als wij zelf goed in ons vel zitten. Ik zie er naar uit om met elkaar er voor zorg te dragen dat wij ons gewaardeerd, veilig en blij voelen. Pas dan kunnen wij bieden wat de gasten in Issoria Hospice of in hun thuisomgeving aangeven nodig te hebben.

Wij wensen Marco alle succes en plezier toe in zijn nieuwe werkomgeving!

 

 

 

STEUN ONS