Issoria Thuis

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis te overlijden. Echter we hebben gemerkt dat de zorg heel zwaar kan zijn. Zo zwaar dat mensen zich bij de hospice aanmelden, terwijl ze diep in hun hart liever (nog langer) thuis zouden willen blijven.

Issoria Thuis kan op zo’n moment uitkomst bieden. Door u ondersteuning in de thuissituatie te bieden, aanvullend op de reguliere zorg, streven we er naar dat u of uw naaste alsnog op een goede manier thuis kan sterven of dat de periode totdat er plaats is in de hospice goed overbrugd kan worden.