Word donateur

  • iedereen (publiek zichtbaar)

U kunt ons steunen als donateur. Via de link ja, ik word donateur kunt u zich aanmelden.

Print het formulier uit, vul het in en stuur het naar de Stichting Vrienden van Issoria. Op het formulier kunt u aangeven of u ons machtigt voor een incasso of dat u de gift zelf aan ons overmaakt. En u kunt aangeven of uw donatie éénmalige of jaarlijks is. 
 
Als u in één jaar meer schenkt aan goede doelen dan één procent van uw (drempel)inkomen, dan heeft u voor het bedrag boven die 1% recht op belastingaftrek. Op de website van de Belastingdienst kunt u de precieze voorwaarden vinden onder de ingang ‘Hoeveel aftrek krijgt u?’.

Let op: Als u vijf jaar lang een vast bedrag doneert aan de Stichting Vrienden van Issoria dan is sprake van een zgn. periodieke schenking. Zo’n schenking levert voor u als schenker ook belastingvoordeel op. Wilt u daarvan profiteren, ga dan naar de Geef een periodieke schenking (en vul de daarbij behorende schenkingsovereenkomst in).

Tussentijdse wijzigingen doorgeven
Bent u van bank veranderd of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan de Stichting Vrienden van Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden.

Voor het doorgeven van een adreswijziging volstaat een e-mail aan: vriendenvanissoria@gmail.com

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com  
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................