Werken bij Issoria

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Bij de Stichting Hospice Issoria werken vier betaalde krachten en ongeveer 120 vrijwilligers. Tevens is er een vast team verpleegkundigen werkzaam vanuit thuiszorgorganisatie ActiVite. Met elkaar runnen ze het huis en zorgen ze voor de thuisbegeleiding en rouwondersteuning. De vrijwilligers en verpleegkundigen verlenen de zorg, in nauw overleg met de gast, zijn/haar naasten en diens huisarts.

Bent u geïnteresseerd een bijdrage te leveren aan het werk van Issoria, neem dan contact met ons op.

Betaalde krachten

Er werken vier betaalde krachten bij Issoria: drie coördinatoren en één assistent. De hospice-assistent verricht voornamelijk ondersteunende werkzaamheden op secretarieel en administratief vlak. De coördinatoren geven leiding aan de hospice en zijn eindverantwoordelijk.

De drie coördinatoren zijn:
● Erna ten Broeke
● Hans van der Graaf
● Anita van der Salm

Wanneer u of uw dierbare in de hospice wil verblijven, of als u ondersteuning in de thuissituatie of bij het rouwproces wilt, kunt u bij hen terecht voor informatie en met al uw vragen. Aarzel niet om te bellen. Desgewenst maken zij een afspraak met u in de hospice, bij u thuis of in het ziekenhuis.

Ook voor vragen over het geven van een lezing of het verzorgen van scholing kunt u bij hen terecht.
 
Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang in de hospice. Bijvoorbeeld voor het waarborgen van de huiselijke sfeer, maar ook voor het goed laten verlopen van een complex huishouden, waar gasten en naasten zich prettig kunnen voelen. We onderscheiden drie soorten vrijwilligers:

- zorgvrijwilligers  en  kookvrijwilligers
  Zij die actief zijn in de dagelijkse zorg (dit is de grootste categorie).

- algemeen vrijwilligers 
  Zij die algemeen ondersteunende taken verrichten. 

- vrijwilligers rouwondersteuning
  Zij die werkzaam zijn in de rouwondersteuning. 


Vrijwilligersraad
Een organisatie leiden met zo veel vrijwilligers 'in dienst' is een kunst apart. Het vergt souplesse en inlevingsvermogen en vraagt om goede communicatie. Daarom heeft Issoria ook een vrijwilligersraad, een orgaan met open oog en oor voor sfeer, belangen en werklast. Zie het reglement vrijwilligersraad.

Wat bieden wij u?
Een jonge organisatie, waarin u mag meedenken en meehelpen om de palliatieve terminale zorg in een huiselijke situatie zo goed mogelijk vorm te geven.
Een warme plek met fijne collega’s die allemaal vanuit grote betrokkenheid dit werk doen.
En natuurlijk scholing, begeleiding en ruimte om te groeien, te leren en te ontwikkelen en eigen kwaliteiten in te zetten.

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Neem vooral contact met ons op.

Zorg- en kookvrijwilligers

Wat doet u als zorg- en/of kookvrijwilliger?
De taken van zorgvrijwilligers zijn divers. Het kan zijn dat u naast iemands bed zit, in stilte of juist in gesprek, of u helpt met de verzorging, doet huishoudelijke werkzaamheden of leest een krant voor. Misschien doet u wel een spelletje met de kinderen van een gast, naait een knoop aan, doet boodschappen, maakt een wandelingetje met een gast en ga zo maar door. Eigenlijk zijn uw taken vergelijkbaar met de dagelijkse bezigheden van een mantelzorger thuis.

Een kookvrijwilliger komt speciaal om een warme maaltijd te bereiden voor de gasten. Soms eten er ook naasten of medewerkers mee. U inventariseert bij de gasten de etenswensen van die dag, stelt samen met de zorgvrijwilligers het menu samen en de boodschappenlijst. U doet zelf de boodschappen en wordt bij het koken ondersteund door de zorgvrijwilligers.

Als u zowel van zorgen voor mensen houdt als van koken, dan is het ook mogelijk om de rol van zorg- en kookvrijwilliger te combineren.

Zorgen voor mensen die gaan sterven en er ook zijn voor hun naasten is niet niks. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe vrijwilligers met voldoende bagage op weg gaan. Reden waarom wij ze een introductieweekend palliatieve zorg aanbieden. Dit weekend wordt verzorgd door de coördinatoren.

Naast dit introductieweekend is er voor de zorgvrijwilligers een praktische scholing ‘ziekenverzorging thuis’, die door de Thuiszorg wordt gegeven.

Wat vragen we vooral van u als zorg- en kookvrijwilliger?
Allereerst goede communicatieve vaardigheden, waarbij het kunnen luisteren en invoelend vermogen het belangrijkst zijn. Bescheidenheid en terughoudendheid zijn ook belangrijke kwaliteiten om te zorgen dat de wensen en behoeftes van de gasten voorop staan. Omgaan met andere waarden en normen dan die van uzelf, hoort hier bij.

Als vrijwilliger werkt u minimaal 1 dienst (van 4 uur), maar bij voorkeur 2 diensten in de week. Daarnaast werkt u eenmaal per 4 weken een weekenddienst. Buiten de introductiedagen wordt u tijdens speciale scholingsdagen verder getraind en zijn er door het jaar heen verschillende thema- en reflectiebijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen. Op deze bijeenkomsten kunt u ervaringen met andere vrijwilligers delen.

Samenwerken met elkaar, en samen zorgen voor een goede en veilige sfeer in huis, is belangrijk. Iedereen draagt daar aan bij.

Algemeen vrijwilligers en vrijwilligers rouwondersteuning

Algemeen vrijwilligers
Dit zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld werken in de tuin, kleine reparaties in huis verrichten, boodschappen doen, koken, helpen met de administratie of participeren in besturen, werkgroepen of commissies van Issoria.

Vrijwilligers rouwondersteuning
Ook zijn er vrijwilligers, die rouwondersteuning verlenen. U voert individuele gesprekken bij de rouwende thuis. Luisteren neemt daarin een grote plek, naast soms het bieden van structuur in de stroom van gedachten of hulp bij praktische zaken. De kunst hierbij is om ruimte te geven aan ieders eigen wijze van rouwen.

Wij vinden het belangrijk dat u goed voorbereid op weg gaat. Per vrijwilliger kijken we wat hiervoor qua scholing nodig is. Om vertrouwd te raken met het gedachtegoed van Issoria volgen nieuwe vrijwilligers rouwondersteuning ook het introductieweekend palliatieve zorg.

Wat vragen wij vooral van u als vrijwilliger rouwondersteuning?
Luisteren zonder oordeel, invoelend vermogen en het kunnen ‘uithouden’ van pijn en verdriet zijn onmisbare vaardigheden in de ondersteuning. Het kennen en zo nodig terughouden van de eigen normen en waarden hoort hier ook bij.

Naast de individuele gesprekken woont u eens in de zes weken de bijeenkomsten van de werkgroep rouwondersteuning bij. Hierin is ruimte voor uitwisseling, reflectie en verdieping. Jaarlijks is er een scholingsdag.
xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................