Welke ondersteuning bieden we?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De werkgroep rouwondersteuning bestaat uit vrijwilligers met de nodige ervaring en opleiding op het gebied van rouwondersteuning. En wat de vrijwilliger verder zelf heeft meegemaakt, bij Issoria en in de eigen omgeving, is natuurlijk ook waardevol bij de begeleiding. De werkgroep staat onder leiding van twee medewerkers van Issoria gespecialiseerd in rouwondersteuning.

De rouwondersteuning vanuit Issoria kent verschillende vormen:
- Individuele ondersteuning
- Lotgenotengroep
- Voorlichting en advies
- Uitdragen kennis en ervaring

In september 2017 starten we met twee nieuwe ontmoetingsgroepen:
- Voor mensen die hun partner verloren hebben
- Voor jongvolwassenen met verlies
 
Individuele ondersteuning
Begeleiding door een deskundige vrijwilliger is een van de vormen van rouwondersteuning die Issoria biedt. Er kan gesproken worden over hoe u de rouw en de gevolgen daarvan beleeft. Soms zijn er geen woorden, dan kan ook een wandeling wonderen doen of voor een creatieve werkvorm gekozen worden. Na een kennismakingsgesprek met de coördinator rouwondersteuning zal zij een passende vrijwilliger voor u benaderen. De vrijwilliger komt meestal bij u thuis. Het aantal bezoeken is afhankelijk van uw situatie.

Lotgenotengroep
Wilt u liever met mensen in gesprek die ook een dierbare verloren hebben dan kan een lotgenotengroep iets voor u zijn. Samen gaan we gedurende acht bijeenkomsten op weg. We staan stil bij ieders verlies, de warboel aan gevoelens die dit met zich meebrengt en de reacties uit de omgeving. Hoe verder te leven met het gemis is ook een thema dat aan bod zal komen. Naast het met elkaar in gesprek gaan zullen verschillende werkvormen gebruikt worden. Alvorens u start met de lotgenotengroep vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de coördinator rouwondersteuning. U kunt bij de hospice informeren wanneer er een lotgenotengroep start.

Voorlichting en advies
Niet iedereen heeft behoefte aan ondersteuning in de vorm van gesprekken of lotgenotengroep. U kunt bij Issoria ook terecht voor informatie en advies zoals een boekenlijst, adressen van websites, deskundige hulpverleners elders.

Uitdragen kennis en ervaring
Wij dragen onze kennis en ervaring op het gebied van rouwondersteuning graag uit, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing of workshop. Zie het kenniscentrum voor meer informatie hierover. 

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................