Wat kost het?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Sinds hospice Issoria op de Burggravenlaan is gevestigd, zijn de voorzieningen op hoog niveau. Alle gasten hebben een eigen badkamer, er kan op de kamer geslapen en gegeten worden door gasten en hun naasten, er worden goede maaltijden klaargemaakt.

De overheid vergoedt een deel van de kosten van dit voorzieningenniveau. Daarom vragen we onze gasten een eigen bijdrage voor hun verblijf. Uitgangspunt is dat dit verblijf in de hospice voor iedereen bereikbaar is.

Het resterende  deel van het tekort, ongeveer € 150.000,00 wordt aangevuld door giften, donaties en een bijdrage van de Vrienden van Issoria.

Tarief
Ons tarief bedraagt per dag € 50,00. Voor gasten voor wie deze bedragen onoverkomelijk zijn, wordt samen met de coördinator gekeken naar een oplossing. 

 

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................