Wat doen de Vrienden van Issoria?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Stichting Hospice Issoria komt jaarlijks geld tekort. De subsidie van het ministerie en de individuele bijdragen van onze gasten zijn niet kostendekkend. De Stichting Vrienden van Issoria ondersteunt Hospice Issoria financieel en werft daartoe aanvullende inkomsten. De Stichting Vrienden van Issoria ontwikkelt daarvoor ludieke acties en ondersteunt van harte acties die door derden worden georganiseerd.

Het bestuur van de Vrienden van Issoria:
- Robert Jan Stoop, voorzitter
- Rens Heruer, secretaris
- Ron Hoogenboom, penningmeester
- Wim de Leeuw
- Thijs Hemmes,
- Marcel Verburg

Stichting Vrienden van Issoria, Leiden
Bankrekening NL75ABNA0892838426

BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV

Wilt u nieuws volgen over de acties van de Vrienden van Issoria dan kan dat via Twitter: @IssoriaVrienden of via Facebook @IssoriaVrienden.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com  
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................