Wat biedt het Kenniscentrum?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Issoria draagt haar opgedane kennis en ervaring graag uit. Wij verzorgen voor diverse doelgroepen lezingen, workshops, trainingen of scholing op het gebied van palliatieve zorg en rouw. Jaarlijks organiseren we in oktober in de week van de palliatieve zorg een symposium voor werkers in de (palliatieve) zorg.

Lezing over Hospice Issoria
Gebaseerd op onze ervaringen kan worden ingegaan op vragen als: Wat is een hospice? Welke mensen verblijven er? Welke zorg wordt er geboden? Welke mensen werken er? Voor welke opgaven staat iemand die gaat sterven? Wat betekent dit voor de naasten en voor de mensen die er werken? Wat zijn mogelijke voortekenen van het sterven?

Lezing over boek ‘Leven in het zicht van de dood’ van Jacinta van Harteveld
Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat de wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien, en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? En hoe kun je als zorgverlener deze mensen en hun familie in het zicht van de dood bijstaan? Deze en vele andere kwesties kunnen aan de orde komen bij een lezing over het boek 'Leven in het zicht van de dood'.

Lezing over rouw
Hoe komt rouw tot uitdrukking? Hoe iemand te ondersteunen in rouw? Hoe lang mag rouw duren? Wanneer moet je je zorgen gaan maken? 

Gastles over (aspecten van) palliatieve zorg en/of rouw
Naast onderwerpen als hierboven beschreven bij de lezingen kan op verzoek op specifieke onderwerpen in gegaan worden als bijvoorbeeld
- omgaan met pijn, angst
- delier en onrust voor het sterven
- vasthouden en loslaten
- uitingen van rouw, hoe lang mag rouw duren?

We hebben inmiddels ervaring met gastlessen op opleiding verzorgende/verpleegkundige niveau 3 en 4, opleiding maatschappelijk werk,  specialist ouderengeneeskunde. 

Workshops en trainingen
De workshops en trainingen die we geven zijn op maat gemaakt. We gaan in gesprek met de opdrachtgever en verkennen samen wat de wensen en behoeften zijn. Hierop stellen wij een programma samen. Zo hebben we een introductieprogramma palliatieve zorg verzorgd voor medewerkers in een verzorgingshuis, voor een nieuw op te richten palliatieve unit en voor een hospice.

Verschillende malen verzorgden we een workshop rondom het thema ‘ruimte voor rouw’ waarbij de deelnemers kennis konden maken met verschillende werkvormen om rouw verder uit te diepen.

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................