Voor wie is Issoria Thuis?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Issoria Thuis is er voor iedereen die niet meer beter kan worden en op korte termijn verwacht te overlijden ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

U kunt gebruik maken van Issoria Thuis wanneer u woont in Leiden of één van de randgemeenten.

Zorgverleners, zoals huisarts, verpleegkundige en/of
verzorgende, kunnen bij het team van Issoria Thuis consultatie aanvragen
.

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM  LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail: info@issoria.nl