Voor wie is een hospice?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Hospice Issoria is er voor iedereen die op korte termijn verwacht te overlijden. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Wel is het zo dat u om bij ons te verblijven een indicatie van uw huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Deze wordt afgeven als men inschat dat uw levensverwachting rond de drie maanden of korter is.

Respijtzorg
Om mantelzorgers te ontlasten bieden we, indien mogelijk, ook 'respijtzorg'. Iemand die heel ernstig ziek is kan dan tijdelijk bij Issoria komen om de thuissituatie te ontlasten.

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................