Visie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Doelstelling
Issoria wil in alle opzichten de best passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. In een optimale sfeer en huiselijke omgeving wordt, met hart en ziel, zorg gedragen voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Natuurlijk is er ook aandacht en zorg voor hun naasten.

Ieder mens is uniek. Ook in de laatste levensfase komt dit tot uitdrukking. Issoria wil zo veel mogelijk ruimte geven, opdat u samen met uw naasten op eigen wijze invulling kunt geven aan die laatste periode. U, als onze gast, bepaalt in hoge mate wat u wilt doen of nalaten. Wilt u praten, dan zijn wij er voor dat gesprek. Wilt u alleen zijn met uw eigen gedachten, dan respecteren we dat ook.
 
Er wordt ons vaak gevraagd waarom wij over gasten spreken en niet over bewoners. Ook al willen wij graag een sfeer scheppen die voelt als thuis, een hospice is niet thuis. Reeds bij binnenkomst weet men dat het een tijdelijke verblijfplaats is op weg naar het onbekende, de dood.

Ter illustratie een citaat van Henri Nouwen:
'Gasten ontvang je gastvrij, vrij van vooroordelen en overtuigingen, los van de eigen normen en waarden. Gastvrij ontvangen vraagt om innerlijke ruimte om vervolgens met al je zintuigen te luisteren wat de wensen en behoeftes zijn van je gast.

Iemand die vol ideeën, plannen, opvattingen en overtuigingen zit, kan geen goede gastheer zijn. Hem ontbreekt de ruimte om te luisteren, alle openheid om te ontdekken welke gaven de ander bij zich heeft… Een goede gastheer is niet alleen geestelijk maar ook innerlijk arm. Wanneer wij vol vooroordelen, zorgen en jaloezie zitten, blijft er weinig ruimte voor een vreemdeling…

Gastvrijheid vraagt dus om armoede, eenvoud van geest en hart.'
.

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................