Stichting Hospice Issoria

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Stichting Hospice Issoria heeft tot doel het geven van zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten en het bevorderen van de integratie van het stervensproces in het dagelijks leven.

In het bestuur van Hospice Issoria zitten:
● Marcel Verburg, voorzitter
● 
Esther Salomons, secretaris
 Ron Hogenboom, penningmeester
 Sjaak de Gouw
 Philomeen Weijenborg

De dagelijkse leiding van de hospice is in handen van de coördinatoren:
 Erna ten Broeke
 Hans van der Graaf
 Anita van der Salm

De Stichting Hospice Issoria krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergoedingen van zorgverzekeraars en vergoedingen uit de eigen bijdragen van onze gasten. De stichting kan daar echter niet van bestaan; er is een structureel exploitatietekort.

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................