Geef een periodieke schenking

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Met de lijfrente- of periodieke schenking verbindt u zich ten minste vijf jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor Issoria. U verkrijgt belastingvoordeel (zie hieronder). En voor ons zijn periodieke schenkingen heel belangrijk met het oog op de continuïteit van de zorg aan de gasten van Issoria.

Hoe werkt het?
Doordat de periodieke schenking wordt vastgelegd in een tweezijdige schenkingsovereenkomst, stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting.

Tot voor kort werd een notariële akte vereist voor dit soort lijfrente- of periodieke schenkingen, tegenwoordig echter niet meer. Het invullen en ondertekenen van bijgaande schenkingsovereenkomst is voldoende. Print dit formulier uit, vul het in, onderteken en stuur het op naar de Stichting Vrienden van Issoria. Wij vullen het dan verder aan met onze gegevens en u krijgt het gecompleteerde origineel van ons terug voor uw administratie.

Meer informatie over uw belastingvoordeel, de voorwaarden en de schenkingsovereenkomst is te vinden op de website van de Belastingdienst onder de ingang ‘Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften’.

Tussentijdse wijzigingen doorgeven
Bent u van bank veranderd of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan de Stichting Vrienden van Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden.

Voor het doorgeven van een adreswijziging volstaat een e-mail aan: vriendenvanissoria@gmail.com

Meer informatie en/of hulp
Voor meer informatie en/of hulp bij periodiek schenken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Vrienden van Issoria, 071-5142275 of per mail vriendenvanissoria@gmail.com.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................