Organiseer een actie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Er zijn allerlei acties te bedenken waarmee u kunt helpen. Denk aan een sponsorloop op school, een ander sportevenement waarbij de deelnemers zich laten sponsoren, een rommelmarkt. 

Een inspirerend voorbeeld van zo’n actie is De Slag om Leiden. In 2012 nam HBK belastingadviseurs en accountants het initiatief om deze wedstrijd voor het eerst te organiseren. Bedrijfsteams strijden met elkaar om de titel 'het slimste bedrijf uit de regio Leiden'. Een kennis- en doequiz met vragen en opdrachten in de categorieën leven, sport, nieuws, cultuur en wetenschap in de regio Leiden. De Slag om Leiden is sindsdien uitgegroeid tot een jaarlijks evenement.

Jaar  Winnaar     
2012  Hameetman/Greenfocus            
2013  De ‘3 October Vereeniging’       
2014  Van der Valk Hotel                    
2015  Cultuurfonds Leiden                  
2016  Lectoraten Hogeschool Leiden   
2017  Hart voor de Zaak                     

Nieuws over De Slag om Leiden kunt u volgen via Twitter en de Facebookpagina: @SlagomLeiden.


Contact over acties

Als u een idee heeft voor een actie of u wilt ons ondersteunen met een specifiek doel voor ogen, neemt u dan contact op met per mail met de Vrienden: vriendenvanissoria@gmail.com.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com 
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................