Neem ons op in uw testament

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Testamentair nalaten: geven via een erfstelling of een legaat
In een testament kunt u uw persoonlijke wensen laten vastleggen, door aan te geven wat er met uw bezittingen, geld en goederen moet gebeuren als u komt te overlijden. Door de Stichting Vrienden van Issoria op te nemen in uw testament, kunt u (een deel van) uw bezit aan ons geven. En daarmee iets blijvends doen voor de gasten van Issoria. De Belastingdienst maakt deze manier van geven aantrekkelijk. Omdat de stichting Vrienden van Issoria is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij over dit soort verkrijgingen geen erfbelasting te betalen.

Wilt u de Stichting Vrienden van Issoria in uw testament laten opnemen, dan heeft u twee mogelijkheden namelijk:

1. Via een erfstelling
U kunt ervoor kiezen de Stichting Vrienden van Issoria tot (mede-) erfgenaam te benoemen. U laat dan het geheel of een bepaald deel van uw bezit na aan ons. Dit heet een erfstelling.
2. Via een legaat
U kunt ook vastleggen dat de Stichting Vrienden van Issoria een bepaald bedrag of goed zal ontvangen na uw overlijden. Dit heet een legaat. Behalve een bedrag kunt u met een legaat ook ‘een bepaald goed’ (denk aan: uw huis) aan ons nalaten.

Uw notaris kan ervoor zorgen dat de Stichting Vrienden van Issoria in uw testament wordt opgenomen.

Meer informatie en/of hulp
Voor meer informatie en/of hulp bij testamentair schenken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Vrienden van Issoria, 071-5142275 of per mail vriendenvanissoria@gmail.com

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................