Nabestaandencafé

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het Nabestaandencafé zijn themabijeenkomsten voor mensen die een naaste hebben verloren. Ze vinden om de zes weken plaats op zondagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in het Theehuis Veldheim aan de Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ Leiden.

Over de nabestaandencafés is een folder beschikbaar waarin de zondagmiddagen staan waarop ze worden gehouden.

Het Nabestaandencafé is een initiatief van Libertas Leiden, Radius, Humanitas Rijnland, GGZ Rivierduinen, Issoria Rouwondersteuning in samenwerking met begraafplaats Rhijnland. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid.

Meer info

 

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................