071-5142275 info@issoria.nl

Kenniscentrum

Issoria draagt haar opgedane kennis en ervaring graag uit. Wij verzorgen voor diverse doelgroepen lezingen, workshops, trainingen of scholing op het gebied van palliatieve zorg en rouw. We organiseren regelmatig symposia voor werkers in de (palliatieve) zorg.

Wilt u gebruik maken van ons kennisaanbod, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over onze activiteiten volg ons dan via Facebook.

Lezingen

Gebaseerd op onze ervaringen kan worden ingegaan op vragen als: Wat is een hospice? Welke mensen verblijven er? Welke zorg wordt er geboden? Welke mensen werken er? Voor welke opgaven staat iemand die gaat sterven? Wat betekent dit voor de naasten en voor de mensen die er werken? Wat zijn mogelijke voortekenen van het sterven?

Lezing over boek ‘Leven in het zicht van de dood’ van Jacinta van Harteveld
Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat de wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien, en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? En hoe kun je als zorgverlener deze mensen en hun familie in het zicht van de dood bijstaan? Deze en vele andere kwesties kunnen aan de orde komen bij een lezing over het boek ‘Leven in het zicht van de dood’.

Workshops en trainingen

De workshops en trainingen die we geven zijn op maat gemaakt. We gaan in gesprek met de opdrachtgever en verkennen samen wat de wensen en behoeften zijn. Hierop stellen wij een programma samen. Zo hebben we een introductieprogramma palliatieve zorg verzorgd voor medewerkers in een verzorgingshuis, voor een nieuw op te richten palliatieve unit en voor een hospice.

Verschillende malen verzorgden we een workshop rondom het thema ‘ruimte voor rouw’ waarbij de deelnemers kennis konden maken met verschillende werkvormen om rouw verder uit te diepen.

Worden er kosten in rekening gebracht?

Voor het opbouwen van onze kennis maken we kosten. Wanneer andere organisaties, instellingen van onze kennis en ervaring willen profiteren, vragen we daarom wel een vergoeding. Die vergoeding komt ten goede aan het werk van Issoria. De hoogte van de vergoeding hangt af van de aard van uw organisatie en van de vraag, de benodigde voorbereiding, menskracht en onkosten. Desgewenst maken wij vrijblijvend een offerte.

Boek ‘Leven in het zicht van de dood’

Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat de wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien, en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? En hoe kun je als zorgverlener deze mensen en hun familie in het zicht van de dood bijstaan? In het boek ‘Leven in het zicht van de dood’ delen mensen die gaan overlijden, mensen om hen heen en vrijwilligers die bij deze laatste fase betrokken zijn hun ervaringsverhalen.

Jacinta van Harteveld

Opgeleid als verpleegkundige en verplegingswetenschapper werkte Jacinta van Harteveld als onderzoeker, leidinggevende en docent in de zorg. Ongeveer tien jaar was zij als coördinator werkzaam bij Hospice Issoria. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij het nabestaandencafé. Daarnaast geeft ze workshops, trainingen, lezingen en gastlessen op het gebied van palliatieve zorg en rouw.

‘Leven in het zicht van de dood’ is voor € 24,99 te koop bij Issoria. Bestellen kan via info@issoria.nl. Wilt u het boek per post ontvangen? Maakt u dan € 29,03 (€ 24,99 + € 4,04 verzendkosten) over op rekeningnummer NL70 RABO 03959.34.559 t.n.v. Hospice Issoria Leiden, o.v.v. boek en uw naam en het verzendadres in Nederland.

STEUN ONS