Issoria-symposium 2015

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Issoria-symposium 2015
Het zit in de familie!
De omgang met naasten in de palliatieve fase
 
Woensdagavond 14 oktober 2015 van 19.00 tot 22.15 uur
Vredeskerk Leiden, Van Vollenhovekade 24
 
 
Meestal gaat het goed in het contact tussen naasten en zorgverleners, zo blijkt in de dagelijkse praktijk van ons Hospice. Soms echter zijn er onuitgesproken of verschillende verwachtingen die tot spanningen leiden en bron van onrust en pijn zijn. En dat terwijl iedereen het toch zo goed bedoelt. In de kern gaat daar het symposium 2015 over.
 
Ongeneeslijk ziek zijn en sterven heeft niet alleen grote impact op de persoon die het betreft maar ook op de naasten. Met de huidige veranderingen in de zorg worden naasten steeds meer gezien als mantelzorgers, mensen die doen.  We zouden bijna vergeten dat zij bovenal gezins- of familielid zijn met elk een eigen relatie en verleden met degene die gaat sterven. Als zorgverlener ben je te gast in dit ‘familiesysteem’, waarin je van alles kunt tegenkomen, van liefdevolle tot ernstig verstoorde relaties.
 
Tijdens het jaarlijkse symposium zullen wij onze ervaringen in de vorm van casuïstiek met u delen. De mooie momenten, maar ook die waarin het niet eenvoudig was om binnen het familiesysteem te laveren tussen de onderlinge belangen en verwachtingen. René Diekstra, psycholoog, zal vanuit zijn kennis en ervaring zijn licht laten schijnen en ons handvatten geven voor de dagelijkse praktijk.
PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden (www.PStheater.nl)) en Bette Westera (kookvrijwilliger en winnares van de Woutertje Pieterse prijs) zorgen voor een speelse omlijsting van het geheel.
 
Zoals u van Hospice Issoria gewend bent beloofd het weer een boeiend symposium te worden met veel praktijkvoorbeelden. Het inzicht dat u hierdoor verkrijgt zal u als zorgverlener helpen in de omgang met naasten. Door overmaking van € 15,- op NL70 RABO 0395 934 559 t.n.v. Hospice Issoria o.v.v. ‘Symposium 2015 en de naam van de deelnemer’, bent u verzekerd van een plaats op het symposium, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................