Hoe kunt u Issoria steunen?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

U kunt ons op vele manieren steunen:
- Word donateur
- Geef een periodieke schenking
- Neem ons op in uw testament 
- Organiseer zelf een actie die geld opbrengt
- Word actiehouder bij de Fantastische 1.001 euro-club

In het algemeen geldt dat giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Kijk verder op de pagina over Giften en belastingen.
Het IBAN-nummer van de Vrienden van Issoria is: NL75ABNA0892838426. 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426

.......................................