Giften en belastingen

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Schenken makkelijker
Sinds 1 januari 2014 kunt u schenken zonder dat u naar de notaris hoeft. U kunt het zelf achter uw bureau regelen!
 
Belastingaftrek bij schenken
De Belastingdienst stimuleert het schenken aan goede doelen door belastingvoordelen aan de schenker en de ontvanger te geven. In feite betaalt de fiscus zo voor een deel mee aan uw gift aan Issoria!

Als u in één jaar meer schenkt aan goede doelen dan één procent van uw inkomen, dan heeft u voor het bedrag boven die 1% recht op belastingaftrek. Blijft u onder die 1% per jaar dan is er een andere manier die u die aftrekpost oplevert: periodiek schenken.

Als u vijf jaar lang een vast bedrag doneert aan de Stichting schenkt aan de Stichting Vrienden van Issoria krijgt u hierover ook belastingvoordeel. Dit heet periodiek schenken. Hiervoor moet u wel een schenkingsovereenkomst invullen en tekenen.

En u kunt ook nog testamentair schenken aan Issoria na uw overlijden. Dat kan via opname van de Stichting Vrienden van Issoria in uw testament. Issoria krijgt dan (een deel van) van uw erfenis. U kunt bij uw overlijden ook een vast bedrag of een bepaald goed nalaten aan de Stichting Vrienden van Issoria, dit heet een legaat

Voor het vastleggen dat u aan de Stichting Vrienden van Issoria testamentair schenkt, moet u wel langs uw notaris. Die legt dat vast in uw testament.

Omdat de stichting Vrienden van Issoria is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij over dit soort schenkingen geen schenkingsrecht te betalen.

Stel niet uit, schenk nu!
U kunt nu direct vanachter uw bureau aan Issoria schenken via:
- Een éénmalige gift of donatie
- Een periodieke gift

Voor testamentair schenken moet u langs een notaris.

Meer informatie en/of hulp
Voor meer informatie en/of hulp bij schenken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Vrienden van Issoria, 071-5142275 of per mail vriendenvanissoria@gmail.com

 

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com 
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................