Boek 'Leven in het zicht van de dood''

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat de wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien, en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? En hoe kun je als zorgverlener deze mensen en hun familie in het zicht van de dood bijstaan? Deze en vele andere kwesties komen aan de orde in het boek 'Leven in het zicht van de dood'.

Er krijgen mensen het woord die gaan sterven, de mensen om hen heen èn de vrijwillige en professionele zorgverleners die bij deze laatste fase betrokken zijn. Het boek bevat vele ervaringsverhalen en vele praktische handreikingen. Het biedt steun aan stervenden en mensen in hun omgeving, en is onmisbaar voor iedereen die palliatieve zorg verleent.

Opgeleid als verpleegkundige en verplegingswetenschapper werkte Jacinta van Harteveld als onderzoeker, leidinggevende en docent in de zorg. Ongeveer tien jaar was zij als  coördinator werkzaam bij Hospice Issoria. Tegenwoordig is ze medewerker scholing en rouwondersteuning bij Issoria. Daarnaast geeft ze workshops, trainingen, lezingen en gastlessen op het gebied van palliatieve zorg en rouw. 

Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort gaat sterven, staat je wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die je nog rest? Hoe gaan geliefden om met de naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in? 

Leven in het zicht van de dood’ is voor € 20,00 te koop bij Issoria. Bestellen kan via info@issoria.nl. Wilt u het boek per post ontvangen? Maakt u dan €22,50 (€ 20,00 + € 2,50 verzendkosten) over op rekeningnummer NL70 RABO 03959.34.559 t.n.v. Hospice Issoria Leiden, o.v.v. boek en uw naam en het verzendadres.

boek
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................