Word huisvriend

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De huisvrienden van Issoria zijn vaak bedrijven uit de regio Leiden. Zij verbinden zich om de Vrienden van Issoria gedurende een aantal jaren te steunen. Deze jaarlijkse bijdragen waarborgen mede de continuïteit van Issoria. Het gratis of met korting leveren van producten of diensten, de sponsoring in natura, is natuurlijk ook zeer welkom.

In overleg met u vermelden wij uw vriendschap graag in het Issoria Magazine en/of op deze website. 
Onze Huisvrienden zijn: 
 imageimage image

Regelmatig ontvangt Issoria van een stichtingen substantiële bijdragen in de kosten. In maart 2016 ontving Issoria van de Stichting Roparum Palliatieve Zorg een maximumbijdrage van €16.000 voor 7 speciale matrassen, zgn. anti-decubitus systemen met 3 power units.

Er is nog veel meer plaats in onze Huisvriendenkring. Huisvriend worden? Neemt u dan contact op met Wim de Leeuw via een mail aan vriendenvanissoria@gmail.com.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................