Word donateur

  • iedereen (publiek zichtbaar)

U kunt ons steunen als donateur. Via de link ja, ik word donateur kunt u zich aanmelden. Als u het formulier uitprint, invult, ondertekent en opstuurt, geeft u ons toestemming voor een automatische incasso. Op het formulier kunt u aangeven of u ons machtigt voor een jaarlijkse donatie of een éénmalige gift. Het IBAN-nummer van de Vrienden van Issoria is: NL75ABNA0892838426.

In overleg met u vermelden wij uw gift graag in het Issoria Magazine en/of op deze website. Als donateur houden wij u met veel plezier op de hoogte met ons halfjaarlijks verschijnende Magazine.

Wijzigingen doorgeven
Bent u van bank veranderd of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan het Secretariaat Stichting Vrienden van Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM.

Voor het doorgeven van een adreswijziging is een e-mail naar vriendenvanissoria@gmail.com
 voldoende.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com  
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................