Neem ons op in uw testament

  • iedereen (publiek zichtbaar)

In 2011 ontving Issoria twee legaten. Mensen nemen een goed doel op in hun testament, omdat ze dat doel een warm hart toedragen; bovendien maakt de Belastingdienst deze manier van geven aantrekkelijk. De Stichting Vrienden van Issoria hoeft over schenkingen geen schenkingsrecht te betalen omdat de stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Uw notaris zal u graag nadere informatie geven over schenkingen en legaten.

Link:
- Belastingdienst 
- notaris

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................