Issoria magazine

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Twee keer per jaar (in voor- en najaar) verschijnt het Issoria Magazine. In het magazine worden achtergronden en ontwikkelingen rond Hospice Issoria, palliatieve zorg en rouwondersteuning beschreven. Het magazine wordt gratis verstuurd aan donateurs, vrijwilligers, huisartsen en zorginstellingen in de regio. 

Hebt u tips voor de redactie? Mail dan met info@issoria.nl onder vermelding van “Aan de redactie”.

Recente magazines:

Issoria Magazine voorjaar 2017
Issoria Magazine najaar 2016
Issoria Magazine voorjaar 2016 
Issoria Magazine najaar 2015

Issoria Magazine voorjaar 2015
Issoria Magazine winter 2014

Issoria Magazine zomer 2014

Issoria Magazine winter 2013 
Issoria Magazine zomer 2013
Issoria Magazine najaar 2012
Issoria Magazine voorjaar 2012

Issoria Magazine najaar 2011
Issoria Magazine voorjaar 2011


xyz
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl 
.......................................