Giften en belastingen

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Schenken makkelijker
Sinds 1 januari 2014 kunt u schenken zonder dat u naar de notaris hoeft. U kunt het zelf regelen via een handig formulier dat de Belastingdienst op zijn website aanbiedt.

Belastingaftrek bij schenken Als u jaarlijks meer schenkt aan goede doelen dan één procent van uw inkomen, dan hebt u voor het bedrag boven die 1% recht op belastingaftrek. Blijft u onder die 1% per jaar dan is er een andere manier die u die aftrekpost oplevert: periodiek schenken. Als u vastlegt minstens vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag te schenken aan bijvoorbeeld Issoria, dan is elke euro die u geeft aftrekbaar. 

Stel niet uit, schenk nu! Ga voor meer informatie naar de site van de Belastingdienst: U vindt daar informatie over:
- Een gewone gift
- Een periodieke gift

Een gewone gift Maak het geld over naar de Vrienden van Issoria op IBAN-nummer: NL75ABNA0892838426. Als u ons een donatie doet, vermeld dan in de toelichting
bij de betaling uw adresgegevens. Dat maakt het voor ons gemakkelijker
om u persoonlijk te bedanken!

Een periodieke gift Vanaf 1 januari 2014 is een periodieke schenking aftrekbaar zónder notaris. U kunt de modelovereenkomst downloaden van de site van de Belastingsdienst: U dient het formulier deels zelf in te vullen (in tweevoud). U stuurt beide documenten aan de Stichting Vrienden van Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden. Wij vullen de rest in en sturen u één document retour. Dat document moet u als gever goed bewaren, want de Belastingdienst kan er bij een controle naar vragen.

 

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com 
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................