Doe een lijfrenteschenking

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Met de lijfrente- of periodieke schenking verbindt u zich vijf jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor Issoria. Die periodieke schenkingen zijn voor ons heel belangrijk. Want door uw toezegging ons tenminste vijf jaar te steunen, draagt u bij in de continuïteit. Het spreekt vanzelf, dat u bij periodieke schenkingen zelf kunt bepalen wat het specifieke doel van uw schenking zal zijn.

Hoe werkt het?

Doordat de periodieke schenking notarieel vastgelegd wordt, stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting. Wat dat betreft is er dus een duidelijk verschil met incidentele giften, die immers een fiscale onder- en bovengrens kennen. De notariële akte vermeldt welk bedrag u gedurende tenminste vijf jaar zult overmaken; een verplichting die vervalt bij overlijden.

De kosten van de notariële akte van lijfrenteschenkingen vanaf € 200 per jaar komen voor rekening van de Vrienden van Issoria.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden van Issoria, 071-5120001 of per mail vriendenvanissoria@gmail.com. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen notaris raadplegen.

 

xyz 
Vrienden van Issoria
p/a Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:vriendenvanissoria@gmail.com
IBAN Vrienden:  
NL75ABNA0892838426
.......................................